“ Bayraq- öz yurduma öz hakimliyim “

0
63

Dölət bayrağı dövlətçiliyin rəmzlərindən biridir.

Dövlət bayrağına sevgi vətəndaşın dövlətə sevgisinin ifadəsidir.

Bütün zamanlarda dövlət bayrağı müqəddəs hesab edilib. Tarixin qədim dövrlərində də belə olub, indi də belədir.

Dövlət bayrağı günü zaman anlamında tarixin dünənlərinə ehtiramla bağlıdır. 1918-ci il noyabrın 9-da Bakıda hökumətin iclasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı qəbul edilmişdi, iclasın keçirildiyi Nazirlər Şurasının binası üzərində dalğalandırılmışdı. Bu, Azər­bay­canın dövlətçiliyinin ilhaqı parçaladığının təsdiqi idi və dünya bu hadisəni Azərbayca­nın dövlətçilik tarixində hadisə adlandırmışdı…

1988-ci ildə Azərbycanda milli-azadlıq hərəkatı kükrəyəndə, xalq müstəqillik, azadlıq mü­barizəsinin mücahidi olanda Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı bu hərəkatın mənəvi stimulu olmuşdu. Rus imperiyasının ilhaqından xilas olmaq, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etmək üçün milyonlar vahid tələblərin tələbkarı kimi indi Azadlıq meydanı adlandırılan meydana toplaş­mış­dı. Onda meydanda dalğalandırılan üçrəngli bayraq bu mübarizənin sonunda dövlət müstəqilliyi dayandığını bildirirdi. Xalqın səsləndirdiyi şüar­lar­­dan biri də “Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!” dönməzliyi olmuşdu. Bu, sələf-xələf müna­si­bətinin aliliyinin təsdiqi olmaqla bərabər, dövlətçiliyə sədaqətin işığı kimi yaşadılırdı, izlənilirdi…

Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri idi. Azərbaycanda iş­ləyəndə də, Moskvada da Azərbaycanın bütün sahələr üzrə inkişafını düşünən, qarşıya çıxan maneələri yüksək siyasi peşəkarlıqla, malik olduğu böyük nüfuzu ilə aradan qaldıran böyük si­yasi xadim Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasının istiqamətlərindən birini gerçəkləşdirdi, 1990-cı il noyabrın 17-də Ali Məclisin sessiyasında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi təsdiq­lən­di. Bu, milli-azadlıq hərəkatının kükrəyişində böyük stimul oldu.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında üçrəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatət qaldırdı.  1991-ci il fevral ayının 5-də həmin vəsatətə baxıldı və Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Qanun qəbul edərək onu yenidən Döv­lət bayrağı elan etdi.

1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı qəbul edildi. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi onun dövlət rəmzləri, o cümlədən Dövlət bayrağı bərpa olundu.  

Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Biz öz himnimizi, bayrağımızı özümüz qədər sev­mə­li­yik. Çünki bu, bizim vətənimizə, millətimizə, dövlətimizə olan sədaqət, sevgi və məhəbbətin rəm­zidir”. Cəmiyyət bu müdrik kəlamları yaşam fəlsəfəsi bilirdi. Yeniyetmələr, gənclər bu ya­şam fəlsəfəsi ilə formalaşırdı.

Birinci Qarabağ müharibəsində olmuş bir hadisəni xatırlayıram: Döyüşdə sonralar Azər­bay­canın Milii Qəhrəmanı adına layiq görülən Yusif Mirzəyev hiss edir ki, bir qədər ara­lı­da dö­yü­şən əsgər atışmır. Yaxınlaşanda görür ki, əsgər şəhid olub, sağ əlində sinəsindən azca çı­xar­da bildiyi bayrağımız var. Yəni əsgərlər döyüşə bayrağımızla gedirdi, bu bayraq onların döyüş əzmi olub, qələbə ruhu olub.

Ramil Səfərov Azərbaycanın Dövlət bayrağının yad ölkədə qeyri-rəsmi mühafizəkarı olmuşdu…

Tarix təsdiqləyir ki, xalqımız dövlətçilik tarixində dövlət bayrağını həmişə müqəddəslik zirvəsində yaşadıb, ruhunu bu ucalıqda dalğalanan bayrağın ruhu bilib. Bayrağımıza kəc baxan gözləri ovub, bayrağımıza uzanan əlləri kəsib…

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 17-də imza­la­dı­ğı Sərəncamla hər il noyabrın 9-u ölkədə Dövlət bayrağı günü kimi qeyd edilir. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə əsasən bu bayram ölkədə qeyri-iş günü olan bayramların siyahısına daxil edilib.

Bütün bayramlar əzizdir. Bütün bayramlar dövlət əhəmiyyətlidir. Bütün bayramlarımız kimi Dövlət Bayrağı gününü də böyük könül xoşluğu ilə qarşılayırıq. Dövlət Bayrağı Günü hər bir azərbaycanlının qürurla yaşadığı, yaşatdığı günlərdəndir.

Respublikamızda Dövlət bayrağına münasibət dünyanın düşüncələrinə daha böyük sev­gi­lərlə inteqrasiya edilir. Hamı qürurla deyir ki, “Bayrağım – varlığım, bəxtiyarlığım”. Xalqın Döv­lət bayrağımıza sevgisi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bir kəlamı ilə tamamlanır: “Bayrağımız eşidilən səsimiz, duyulan nəfəsimizdir. Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbay­ca­nın Dövlət Bayrağı milli suverenliyin simvolu kimi ölkəmizin bütün vətəndaşları üçün mü­qəd­dəs dövlətçilik rəmzlərindən birinə çevrilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan bu bayraq bizim azadlıq məfkurəsinə, milli – mənəvi dəyərlərə və ümumbəşəri ideallara sa­diqliyimizi nümayiş etdirir.”.

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şə­hə­rində Dövlət bayrağı meydanının yaradılması haqqında” 2007-ci il 17 noyabr tarixli Sə­rən­camı istər dövlətçilik tariximizdə, istərsə də dövlətçilik tariximizdə bayrağın yeri baxı­mın­dan qürurverici Sərəncam kimi tarixləşdi. 2010-cu il sentyabrın 1-də Bakıda Dövlət Bay­ra­ğı Meydanının təntənəli açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Dövlət bayrağının xüsusi əhəmiyyətini vurğulayaraq dedi: “Bizim bayrağımız qürur mən­bə­yi­mizdir. Bizim bayrağımız canımızdır, ürəyimizdir. Bu gün Azərbaycanın hər bir ye­rin­də Döv­lət bayrağı dalğalanır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra milli Döv­lət bay­ra­ğımız bu gün hələ də işğal altında olan torpaqlarda qaldırılacaqdır. Bizim bayra­ğı­mız Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaqdır. O günü biz hər an öz işimizlə ya­xın­laş­dır­ma­lıyıq və yaxınlaşdırırıq. Eşq olsun, Azərbaycan bayrağına!”.

Vətən müharibəsi xalqın da, ordunun şəxsi heyətinin də Dövlət bayrağına münasibəti  da­­ha da duyğusal, müqəddəs səviyyədə təsdiqləndi. Birinci Qarabağ müharibəsində olduğu ki­mi Vətən müharibəsində də döyüşlərə bayrağımıızın işığında gedən əsgərlərimiz Cənab Ali Baş Komandanın döyüş əm­rini qələbə ilə tamamlayırdı. Qələbələrimizin nəticəsi olaraq işğal­dan azad edilmiş yaşayış məntəqələrində Azərbaycanımızın Dövlət bayrağı dalğalandırılırdı. Məğlub dövlətin dövlət bayraqları layiq olduğu yerə atılırdı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş Had­rut­da çıxışında dedi: “Bu gün buraya bu torpaqların sahibləri kimi qayıtmışıq, azad edilmiş bütün torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu gün mən Müzəffər Or­­dumuzun Ali Baş Komandanı kimi Hadrut qəsəbəsində milli bayrağımızı qal­dır­dım. Bu bayraq burada əbədi dalğalanacaq. Biz azərbaycanlılar bun­dan sonra öz dədə-baba tor­paq­larımızda əbədi yaşayacağıq. Bütün dağılmış şəhərləri, kəndləri yenidən qura­ca­ğıq, həyat qayıdacaq, insanlar qayıdacaq və biz bütün dünyaya bir daha xal­qı­mızın böyüklüyünü göstərəcəyik”. Bu kəlamlar səviyyəsində, mahiyyəti bu kəlamların eyni olan kəlamlar işğaldana zad edilmiş ərazilərimizdə də xalqın qürurunu yüksəltdi. Xalq müzəffər Sərkərdənin bu kəlamlarının davamı kimi iş­ğal­dan azad edilmiş əra­zi­lərdə aparılan və aparılacaq quruculuq işlərinin iştirakçısı, Dövlət bayrağımız quruculuq prosesində də xalqın birlik rəmzi olacaq.

Dövlət bayrağı günü hər bir azərbaycanlının könül bayramıdır, ömrünü Azərbaycana bağ­­layan qürur bayramıdır.

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin “Bayrağım” şeirini xatırlayıram:

Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim,

Bayraq-öz yurduma öz hakimliyim.

Bu misralar hər birimizin düşüncələrimizdədi, hər birimiz bu misraları özümüzlə qoşa yaşadırıq…

Bayram MƏMMƏDOV,

Milli Məclisin deputat köməkçisi,

Əməkdar müəllim 

PAYLAŞ

BIR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

*

code