Əbədiləşən qəhrəmanlıq əfsanəsi…

1
641

Özünü dərk edən kamil bir  insan üçün Vətən anlayışı çox dəyərlidir. Vətənpərvər insanların öz doğma Vətəninə, dövlətinə və xalqına olan  sevgisi, duyğularının ən ülvisi, ən alisidir. Vətən sevgisi, Vətən məhəbbəti, insanın qanından, canından gələn ana sevgisi qədər  əziz, ana laylası qədər müqəddəsdir.   Vətənsiz bir millət, millətsiz də, vətən ola bilməz. Vətəni qorumaq dövləti və milləti qorumaq, vətəni sevmək də dövləti və milləti sevmək deməkdir.

Bizim də haqqında böyük fəxrlə danışdığımız Azərbaycan adlı bir Vətənimiz var. Azərbaycan bizim həm, qürur yerimiz, həm də, bütün ruhumuzla bağlı olduğumuz gözəl bir məkandır. Azərbaycanımızın hər qarış torpağı, hər daşı, hər qayası bizim üçün əziz, insanları isə, çox dəyərlidir.

           İllərin keşməkeşli sınaqlarından üzüağ çıxmış, müstəqillik qazanaraq özünü azad xalq kimi təsdiq etmiş Azərbaycan xalqının mərdliyi, qəhrəmanlığı bütün bəşəriyyətə məlumdur. Əminliklə deyə bilərəm ki, bu məğrurluğun əsasını qoyan ən mühüm amil də, məhz, vətənpərvərlikdir. Adlı-sanlı igidlərimizin şəxsi nümunəsi xalqımızın tarixən qəhrəman xalq olmasının göstəricisidir. Azərbaycanın şanlı tarixi, qürur dolu tarixi keçmişi qəhrəmanlıq səhifələri ilə zəngindir.  Öz doğma Vətənini göz bəbəyi kimi qoruyan, uğrunda canını, qanını  belə fəda edən qeyrətli oğullar yetirib bu torpaq. Azərbaycan bahadırlar yurdu, qəhrəmanlar məskəni, qorxmaz oğullar diyarıdir.   

             Onların ömür yolu nə qədər qısa olsa da, gələcək nəsillərimiz üçün örnək olacaq bir tarix yazıb gedirlər. Ümumiyyətlə, torpağı vətən edən, onu müqəddəsləşdirən, özünü bu yolda qurban verən şəhidlərdir.

             Tariximizin səhifələri Azərbaycanın qəhrəman övladlarının şücaətləri ilə doludur.

             Haqqında söz açacağım belə igid oğullardan biri də “Darıxmayın, tezliklə, Vətənimiz Azərbaycan düşməni müharibə meydanında məğlub edib, qalib dövlət olacaq!” şüarının müəllifi, şərəfli ömür payı ilə xalqımızın qəlbində yuva quran əziz bir qardaşım barəsində olacaq.

Öz qəhrəmanlığı ilə  erməni faşistlərini qorxuya  salan məşhur kəşfiyyatçı, düşməni rahat yuxuya həsrət  qoyan, ona qənim kəsilən və ən nəhayət, başına külli miqdarda pul qoyulan bir igidin keçdiyi mənalı, əzab-əziyyətlərlə dolu ömür yolunu sizə təqdim etmək mənim üçün olduqca şərəflidir!

Onun haqqında yazmaq mənim üçün həm, məsuliyyətli, həm də, məsuliyyətli olduğu qədər də,  çətin və qürurverici bir işdir.

Sizə təqdim edəcəyim bu şəxslə məni bir sıra ortaq cəhətlər birləşdirir. Biz, eyni kənddə-doğma Əlinəzərli kəndində dünyaya göz açmışıq. Yaxın qohum olmaqla bərabər, eyni adlı il və eyni adlı bürc altında doğulmuşuq. Xarakterik xüsusiyyətlərimiz, daxili dünyamız və arzularımız da tamamilə uyğun gəlir bu gözəl insanla…

Vətən qarşısında xüsusi xidmətləri olan, öz qəhrəmanlığı ilə dastan yazan bir insanın həyatını, keçdiyi şərəfli ömür yolunu qısa bir yazıda oxuculara təqdim etmək olduqca mürəkkəb bir məsələdir.

             Hörmətli həmvətənlərim, müqəddəs şəhidlərimiz haqqında ardıcıl yazılarımın növbəti qəhrəmanı, şəxsən tanıdığım və xətrini qardaşım qədər istədiyim, doğma elimin igid oğlu Siyahim Əlizamin oğlu Dəmirov olacaq.   

Tanrı ona bütün insani keyfiyyətləri özündə yaşadan saf ürək, dünyanın misilsiz gözəlliklərini dərk etməyə qadir, mükəmməl bir zəka və milli dəyərləri vicudunda cəmləyən təmiz bir ruh vermişdi! Tanrı onu qüsursuz bir qəhrəman, xüsusi qabiliyyət sahibi kimi yaratmışdı! Heç şübhəsiz ki, onu əfsanəyə çevirən ən önəmli faktor isə, həqiqət ilə xəyalın  ilahi vəhdəti idi!

        Siyahim! Bu ad özündə şanlı hərb tariximizin ayrılmaz bir hissəsi olmaqla, bütöv bir xalqın qəhrəmanlıq simvolunu yaşadır!    

        Siyahim! Bu ad özündə Vətəninə, dövlətinə və xalqına məhəbbət hissini yaşatmaqla, milyonlarla insanın yaddaşından heç zaman silinməyəcək xoş xatirələr yaşadır!

         Siyahim Əlizamin oğlu Dəmirov, 13 sentyabr 1990-cı ildə Beyləqan rayonu Əlinəzərli kəndində, sadə, zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açmışdır. 1997-ci ildə şəhid Rizvan Nəsirov adına Əlinəzərli kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 2008-ci ildə isə, həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək, məzun adına layıq görülmüşdür.

         O, hələ uşaqlıq illərindən, orta məktəbdə oxuduğu zamanlardan, həmyaşıdlarından fərqlənir, qeyri-adı xüsusiyyətləri ilə digərlərindən seçilirdi. Üzüyola, səmimi və zarafatcıl olması, onu hər kəsin sevimlisinə çevrilmişdi. Qoçaq, ədalətli və mərdanə davranışları isə, özündən yaşca böyüklərdə xüsusi maraq yaradır və onunla dostluq etmələrinə yol açırdı. Bütün bunlardan ən önəmlisi isə, onun mühafizəkar bir  xarakter sahibi olması idi. Sinif yoldaşlarının və müəllimlərinin dediklərindən məlum olur ki, Siyahim şagird yoldaşlarını, xüsusən də, qızları müdafiə edər, onlara nəzarət edər, qoruyardı. Müəllimləri, sinif yoldaşları, dostları, qohumları və  hər kəs ona etibar edər, ona güvənərdi!

        O, həm də, körpə yaşlarından idmanla da məşgul olurdu. Çox güclü idi! Onun qolu da, ürəyi də, şəxsiyyəti də çox güclü idi. Həmişə liderliyə, birinciliyə can atar, uduzmağı isə, qətiyyən sevməzdi! Siyahim çox güclü güləşçi idi, lakin yarışların birində ona qarşı edilən haqsızlığa dözməyib güləşdən uzaqlaşmış, çoxsaylı dəvətlərə baxmayaraq, bir daha geri dönməmişdir. O, bu addımı atmaqla, kiçik ürəyində haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı böyük üsyan etmişdi.

Bəli, uşaqlıqdan “Sakan” deyə çağırdığımız Siyahim, belə qardaş idi, ədalət carçısı, təmiz ürəkli, vicdanlı və olduqca qeyrətli!

Həm, bir vətəndaş olaraq, həm də,  işimlə bağlı şəhid ailələrini tez-tez ziyarət edirəm. Bu yaxınlarda şəhid qardaşım Siyahimin doğulub, boya-başa çatdığı evdə qonaq oldum. Səmimi, qonaqpərvər və olduqca mehriban olan ailə üzvləri məni xoş qarşıladı və bir neçə saat səmimi söhbət etdik.

Şəhid ailəsi – qürurlu olduğu qədər də, hüznlü, matəmə bürünmüş bir ailə…Yenə eyni kədərli baxışlar, yenə bənzər nisgil, yenə də oxşar intizar… Yenə də eyni dərd yükünü daşıyan qubar  dolu ürəklərin pıçıltısı…Yenə də, bir-birinə çox bənzər tale yaşayan ailələrin mənə qarşı olan isti münasibəti…

Şəhid valideynləri ilə ünsiyyət mənim üçün fəxarət olduğu qədər də, çox ağırdır. Şəxsən mənə görə xalq yolunda, dövlət uğrunda övlad itirmiş şəxsləri tanımaq, onlarla həmsöhbət olmaq böyük bir nemətdir!

Şəhidimizin anası, həmişə hörmətlə yanaşdığım, tanıdığım ən gözəl ürəyə sahib olan insanlardan biri, Siyahim kimi cəngavər oğul böyütmüş Pəri Dəmirovadır. Pəri xanımla, şəhid qardaşım haqqında xeyli söhbət etdik. Övlad həsrəti, oğul nisgili açıq-aşkar şəkildə gözlərində görünən şəhid anası ilə uz-üzə qaldığım o anları söz ilə ifadə etməyə çox çətinlik çəkirəm…

Anamız deyir ki, o, hələ uşaqlıqdan ürəyində mənfur düşmənlərimizə qarşı kin, nifrət bəsləyər, böyüyəndə hərbçi olmağı və düşməndən qisas almağı arzulayardı.

Siyahimin qəlbində valideynlərinə, əzizlərinə və doğma el-obasına xüsusi bir sevgi, məhəbbət var idi.

Pəri xanım övladı barəsində fikir bildirdikcə, şəhidimizi yenidən kəşf edir, onun elə uşaqlıqdan qəhrəman kimi böyüdüyü qənaətinə gəlirdim.

Pəri anam mənə Siyahimin uşaqlıq illərindən bu yana, bütün həyatını danışdıqca, qəhrəmanımız fərqli bir obrazda gözümdə daha da yüksəklərə ucalırdı. 

Şəhid ailəsində daha bir maraqlı məqama da şahid oldum. Ailə üzvlərinin dediyinə görə, günlərin bir günü, bizim çılğın “Sakan” özünə üzərində “P” hərfi yazılmış köynək alır. Bəli, o, bunu sırf anasına məhəbbətini, rəğbətini və sevgisini bildirmək üçün edir. Axı, bu köynəkdə anasının adının baş hərfi yazılmışdı…

Xidmətdə olduğu vaxtlarda hər gün evə zəng edər, ən çox anası ilə danışardı! Onda, anasına qarşı çox güclü istək, ilahi bir məhəbbət vardı! Anasını bütün vücudu ilə, bütün ruhu ilə sevirdi Siyahim qardaşım!

Şəhidimizin atası, həmyerlimiz Əlizamin Dəmirovla da şəhidimizin keçdiyi şərəfli həyat yolu barəsində xeyli söhbət etdim. O bildirdi ki, Siyahim ailəmizdə böyüyən 3 uşaqdan biri, ortancıl olanı idi. Onun Bəhruz adlı özündən yaşca böyük bir qardaşı  və Tamara adlı özündən yaşca kiçik bir bacısı var.  Onlar da, qardaşlarının yoxluğu ilə barışmır, həmişə olduğu kimi, yenə də, səbrsizliklə onun yolunu gözləyir və nə vaxtsa təkrar qayıtması ümidi ilə yaşayırlar. Onun, ailəmizdə istiqanlı övlad, mükəmməl qardaş, və hərtərəfli dost kimi xüsusi bir yeri var idi. Hələ, ailəmizin heç bir üzvü onun nə sözündən, nə də, hər hansı bir hərəkətindən inciməmişdi.

 Siyahim şəhid olan gün, onun üzərində olan şəxsi əşyaların içində, mənim də balaca bir şəklim olub! O, valideynlərinə çox bağlı bir insan idi!

Şəhid olan günə qədər Siyahimin üzündən gülüş əskik olmadı! O, zarafatından qalmadan, gülə-gülə, ölümə meydan oxuyaraq – əsl kişi kimi müqəddəs mərtəbəyə yüksəldi!

O, şəhid olan gün, ailəmiz hər şeyini itirdi. Onunla getdi, onunla bitdi ailəmizin sevinci, gülüşü və bir sözlə, xoşbəxtliyi…  

Siyahim bir gün mənə dedi: “Ata, oğlun Mübariz İbrahimov kimi bir qəhrəmandır, mənimlə fəxr edə bilərsən! Mənim kimi oğullar çoxdur! Qorxma, ata, Qələbə bizimdir! Ata, mən şəhidlərimizin, günahsız qətlə yetirilmiş körpələrimizin qanını artıqlaması ilə almışam, xalqımız rahar ola bilər!”…

Siyahim, heç zaman unutmayacağım daha bir söz də demişdi mənə! “Ata, mən də şəhid ola bilərəm, bunu indidən qəbul et. O zaman təmkinli ol, oğlunu layiq olduğu hörmətlə qarşıla və yola sal! Sənə dediklərim barədə anama heç nə bildirmə! Anamın yanında ol, onu tək qoyma!” …dedi və xidmətinə geri döndü…

Çox keçmədi ki, onun dedikləri öz yerini aldı!

Həmişə qürurla sinəsində gəzdirdiyi üçrəngli, müqəddəs bayrağımızı Şuşa şəhərində dalğalandırmaq onun ən böyük arzusu idi!

Şəhid atası daha sonra qeyd etdi ki, Siyahim kənddə böyümüş uşaq olduğundan, təbiətə, insanlara, hətta, heyvanlara belə çox bağlı idi. Onda, heyvanlara qarşı xüsusi bir istək, sönməyən həvəs vardı. Yoldaşları ilə meşədə saatlarla at çapar, qoyun-quzu otarar və su hövzələrində çimməyə gedərdi. Uşaqlıqdan üzgüçülüyə xüsusi bir marağı, həvəsi vardı Siyahimin…

Çox zəhmətkeş bir insan idi Siyahim. Alın təri ilə qazandığı pulu bizə verər, ailəmizin firəvan dolanması üçün əlindən gələn hər şeyi edərdi.  

Nəhayət, Siyahim Dəmirov orta məktəbi qurtardıqdan sonra, 2009-cu ilin aprel ayında Vətənə olan borcunu vermək üçün həqiqi hərbi xidmətə yollanır. “N” saylı hərbi hissədə Vətəninə, dövlətinə ləyaqətlə xidmət etmiş və 2010-cu ilin oktyabr ayında ordu sıralarından tərxis olunmuşdur.

Bir müddət, təxminən 2-3 il idman etməklə bərabər, müxtəlif işlərdə çalışmış, halal zəhmətlə qazandığı məvaciblə ailəsinə kömək etmişdir.   

Çox keçməmiş, Siyahimin həyatında yeni bir səhifə açılır. O, 2013-cü ildə Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndində “N” saylı hərbi hissədə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olur topçu və top komandiri kimi yenidən xidmətə başlayır. O, bu hərbi hissədə xidməti vəzifəsini 2016-cı ilə kimi davam etdirir.

Şanlı tariximizə 4 günlük müharibə kimi daxil olan 2016-cı ilin aprel ayındakı məlum döyüşlərə qatılmaqla, Siyahim də bu haqlı mübarizəmizə öz töhfəsini verir. Qorxubilməz top komandiri kimi qanlı döyüşlərə atılır. Bir neçə gün ərzində o, düşmənin çoxsaylı canlı qüvvəsini, saysız-hesabsız texnikasını və silah-sursat anbarlarını məhv etmişdir.

Böyük bir fəxr hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, qəhrəmanımız Lələtəpə yüksəkliyinə bayrağımızı sancan ilk hərbçilərdən olub!

 Siyahimdə olan istedadı, xüsusi bacarığı görən hərbi hissə komandiri, özü şəxsən təkid edərək onu Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrimizin hazırlandığı 6 aylıq kursa göndərmişdir. Bu müddət ərzində də, o, cəsurluğu, çevikliyi ilə diqqət mərkəzində qalmağı bacarmış, rəhbərlik tərəfindən xüsusilə, diqqətdə saxlanılmışdır. Nəhayət, seçim mərhələsi gəlir və Siyahim 600 nəfər idmançı-hərbçimiz arasından seçilən 13 nəfərdən biri olur. Bu seçimin nələrdən, hansı qürurverici məqamlardan xəbər verdiyini isə, yəqin ki, deməyə heç bir ehtiyac yoxdur!    

Kursu uğurla bitirdikdən sonra, Siyahimi Cəlilabad rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə kiçik gizir rütbəsində xidmətini davam etdirir. Qısa müddət ərzində bu hərbi hissədə də, digər yerlərdə olduğu kimi özünə hörmət qazanır, nümunəvi hərbçi kimi xüsusi peşəkarlıq göstərir. Məsələnin ən maraqlı tərəfi isə, odur ki, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrimizin şəxsi heyyətində Siyahimi tanımayan bir nəfər belə yox idi. “Cəlilabad qartalı” “Dəmir bilək”, “Dəmir” ləqəblərini də, hərbçi yoldaşları məhz, Siyahimin şərəfinə vermiş, ona olan ehtiramlarını bu cür ifadə etmişlər.

2018-ci ildə 25 dünya dövləti arasında dünya Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin Türkiyə Cümhuriyyətində keçirilən təlimində Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri 1-ci yerə layiq görülür. Hətta, Türkiyə Cümhuriyyətinin nümayəndələri 25 dünya dövləti arasından seçilmiş yeganə şəxs kimi, Siyahimin orada qalıb təlimçi-müəllim olaraq işləməsini təklif etmiş, lakin komandanlıq buna icazə verməmiş və onu özü ilə Azərbaycana qaytarmışdır.

Bu şücaətlərinə görə o, şəxsən Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin generalı tərəfindən fəxri fərman və diplomlara layiq görülərək, təltif edilmişdir.

Siyahimin komandirinin onun haqqında dediyi: “Tək Siyahim özü silahsız halda, əlbəyaxa 100 nəfər erməni əsgərinə cavab verəcək gücdədir! Şəxsən, mən onunla fəxr edirəm!” sözünün arxasında nələrin gizləndiyi zənnimcə, sizin üçün gün kimi aydındır!

Şəhid qardaşım, həmçinin, 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə təsis edilmiş “Yubiley” medalı ilə təltif edilmişdir.

Siyahim də daxil olmaqla, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrimizin bir qrup hərbi qulluqçusunun Yaponiya dövlətinə xüsusi təlim keçmək üçün səfəri planlaşdırılmışdı, lakin cəbhə zonasında yaranmış gərgin vəziyyətlə əlaqədar olaraq, bu səfər təxirə salınmışdır.  

O, həmçinin, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrimizin tərkibindən formalaşmış futbol komandasının da aparıcı oyunçusu, çox fəal üzvü idi. Dəfələrlə bu istiqamətdə bir çox uğurları da olmuşdu.

Siyahim Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrimizin tərkibində Lənkəran şəhərində, Xəzər dənizi sahillərində  “Dalğıc” kurslarında da fəal iştirak etmişdir!

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Siyahim uşaqlıqdan idman həvəskarı idi. Bu maraq, onda idmanın bütün sahələrində biruzə verirdi.

Bütün bu faktlarla tanış olduqca, xalqımızın belə qəhrəman oğullar yetirməsinə heyrətlənməmək olmur!

2020-ci il iyul ayında Tovuz rayonu istiqamətində dövlət sərhəddimizi kobud şəkildə pozan erməni quldurları ilə mübarizəyə bütün hərbçilərimiz kimi, müzəffər ordumuzun “Dəmir” əsgəri- Siyahim də qatılmışdı. Bu əməliyyatlarda da o, mahir kəşfiyyatçı kimi iştirak edirdi. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də Siyahim erməniləri döyüş meydanında məhv edir, onların irəliləməsinə imkan vermirdi. Bu döyüşlərdə göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlıqlarına görə yuxarı komandanlıq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, müxtəlif fəxri fərman və təşəkkürnamələrlə təltif edilmişdir.

Bu hadisələrdən bir az sonra, Siyahim növbəti dəfə Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin mərkəzi təlim kursuna təlimçi-müəllim kimi dəvət olunur. Komandanlıq tərəfindən razılıq verilsə də, 2-ci Qarabağ Müharibəsi başladığından Siyahim bu dəvətdən imtina edərək, döyüşlərə qatılır.

27 sentyabr 2020-ci il tarixdən, 2-ci Qarabağ Müharibəsinin başladığı ilk gündən Siyahim də yoldaşları ilə bərabər Füzuli rayonu istiqamətində döyüşlərdə iştirak edir. Döyüş meydanında düşmən istehkamlarının dağıdılmasında xüsusilə fəallıq  göstərir, erməni terrorçularının məhv edilməsində bilavasitə qeyri-adi xidmətləri olur. Onun döyüş yolu, Füzuli rayonu və ətraf kəndləri, eləcə də, Cəbrayıl, Hadrud, Qubadlı və Şuşa şəhərləri istiqamətində kəşfiyyatçı-döyüşçü kimi xüsusi rəşadət göstərmişdir.

Qəhrəmanımız avtomat, pulemyot, qumbaraatan, snayper və digər silahlardan mahir atıcı kimi istifadə etməklə, düşmənin canlı qüvvəsinə ağır, sarsıdıcı zərbələr vurmuşdur.

Siyahim, müharibədən qabaq Şuşa şəhərini fəth edən ilk kəşfiyyatçı kimi də tarixə düşməyi bacardı!

29 oktyabr 2020-ci il tarixdə Daşaltı əməliyyatına kömək üçün çağrılan Siyahim, orada xüsusi əməliyyatlarda birbaşa iştirak edir, yağış kimi yağdırılan düşmən snayperlərinin susdurulmasında müstəsna xidmətləri olur.

Döyüş yoldaşlarının dediklərinə görə Siyahim bu döyüşlərdə də, hətta, silahsız, bir neçə silahlı erməni əsgərini cəhənnəmə vasil etmişdir. Bir cinahdan düşmən istehkamına daxil olan Siyahim, əl qumbarası ilə 8 erməni əsgərini məhv etmişdir. Elə həmin istehkamda döyüşən erməni diversiya qrupuna rəhbərlik edən mayor rütbəli bir erməni zabitinin başını şəxsən özü kəsmişdir! Qayıdanda isə, öldürdüyü bu erməni zabitinin xüsusi təlim görmüş itini də özü ilə hərbi hissəyə gətirmişdir.

Qəhrəmanımızın hər iki diz qapağı döyüşlərdə ciddi şəkildə zədələnibmiş. Ağrıları o dərəcədə şiddətli olurmuş ki, hər iki ayağını xüsusi sarğı vasitəsi ilə bağlayırmış. Edilən məcburiyyətlərə baxmayaraq, o, müalicə almaqdan imtina edərək, xidmətinə davam etmişdir. Siyahim: “Onlar məndən ruh alır, mən öz əsgərlərimin yanında olmalıyam” demiş və yoldaşlarını tərk etməmişdir!

Yaxın qohumu ilə həmsöhbət olduğum zaman mənə Siyahimlə olan son yazışmasını göstərdi. Yazdığı sözləri oxuduqca heyrətlənir, hisslərimə hakim çıxa bilmirdim. Göz yaşları ilə oxudum hünər sahibi olan o kişinin real vəziyyəti qiymətləndirərək yazdığı cümlələri…

Siyahim: “Şuşa tərəfdən bütün xalqıma, el-obama salamım var! Sizə görə həyatdayam! Nə isə olsa, qoymayın kəfənimi, tabutumu açmağa! Olmaz! Qoy, gördüyünüz kimi yaddaşınızda qalım! Bilmək olmaz həyatdan necə köçərəm! Qismət olsa, görüşərik!”…

Bu cümlələrdə öz əksini tapan sözlərin özü, elə həyat fəlsəfəsinin əsasını təşkil edir! Budur, yalnız əsl kişilərin gedə biləcəyi həyat yolu! Bax, budur dünya içində böyük bir dünya!

Yeganə döyüşçü Siyahimdir ki, məhz ona görə, onun yerini təyin etmək üçün, düşmən havaya qırıcı-bombardmançı təyyarə qaldırır. Onların bu səyi də heç bir nəticə vermir, qəhrəmanımızın yerləşdiyi mövqeyi müəyyən edə bilmirlər!

Şahidlərin bildirdiyinə görə, Siyahim mövqelərimizə kəşfiyyat üçün gələn, əli silahlı bir erməni kəşfiyyatçısını yerə yıxmış və əllərilə boğaraq öldürmüşdür! Bax, bu yazdıqlarım bir Azərbaycan hərbçisinin mümkünsüz görünən bir işi reallığa çevirdiyi tarixi faktdır!

Siyahim, xidməti boyunca, ümumilikdə 200-ə qədər erməni quldurunu şəxsən özü məhv etmişdir!

 12 nəfərlik qrupa rəhbərlik edən Siyahim ailəli olan 8 nəfər yoldaşlarından arxaya qayıtmalarını əmr etmiş, özü də daxil olmaqla yerdə qalan 4 nəfər isə, döyüşə davam etmişdir. O, elə həmin döyüş zamanı vuruşaraq döyüş yoldaşlarını xilas etmək istəyərkən namərd gülləsinə rast gəlir və qəhrəmancasına şəhid olur!

O, Vətəninə ləyaqətlə xidmət etmiş, xalqına, dövlətinə sadiqliyini, ona sədaqətini öz əməli işi və sevgisi ilə sübut etmişdir!

Olduqca maraqlı məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, Siyahim qardaşımın gördüyü yuxular həmişə çin çıxarmış! O, hətta, şəhid olacağını da qabaqcadan yuxusunda görübmüş! Şəhid olmuş əsgərinin onu çağırdığını yuxuda görür və bir neçə gün sonra, özü də şəhadətə qovuşur!

Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə, şəhidimizin çox nadir hallarda geyindiyi güllə keçirtməyən xüsusi geyimində təxminən 35 fərqli yerdə güllə izi olub. Təkcə bu fakt, onun bizim üçün hansı təhlükə qarşısında qalmasını bilməyimiz üçün yetərlidir!

Önəmli faktlardan biri də ondan ibarətdir ki, Siyahim şəhid olduğu sonuncu döyüşdə ölümcül yaralansa da, düşmənə təslim olmayıb və son nəfəsinə qədər mübarizə aparıb! Bəli, bizim “Sakan” döyüşə-döyüşə, şərəflə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib!

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, şəhidimiz Beyləqan rayonu ərazisində yerləşən Cərcis Peyğəmbər ziyarətgahında, şəhidlərimiz üçün ayrılmış Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib!

Artıq tarixə çevrilmiş həmin gün, öz şəhidini hörmət və ehtiramla son mənzilə yola salan xalq sevgisinin canlı şahidi oldum! İnsan izdihamının, alqışların və haqqında deyilən qürurverici sözlərin  müşayiəti ilə dəfn edildi şəhid qardaşım!

Göstərdiyi birliyə, həmrəyliyə görə, qədirbilən xalqımla bir daha fəxr etdim…

Düşünürəm ki, şəhidlərimizə, onların ailə üzvlərinə göstərdiyimiz diqqəti və qayğını gələcək nəsillərimiz üçün  miras kimi qoruyub, onlara ötürə bilsək, vətənimiz Azərbaycan bizdən sonra da əmin əllərdə olacaq. Ölkəmiz uzun illər boyu  müxtəlif sınaqlar, çətinliklər qarşısında qaldı və bu sınaqlara, çətinliklərə sinə gərən minlərlə Vətən övladı şəhid oldu. Bu gün bu torpaqlar üzərində həmin şəhidlərin hər birinin haqqı var. 

Hazırda isə, üzərimizə düşən ən böyük məsuliyyət, yaşamış olduğumuz bu reallıqları gələcək nəsillər üçün tarixə çevirmək və onların vətənpərvərlik şüurunun inkişafı üçün çalışmaqdır. 

Məlumat üçün bildirim ki, möhtərəm Prezidentimiz, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında” imzaladığı sərəncama əsasən, Siyahim Əlizamin oğlu Dəmirov ölümündən sonra, “Qarabağ” ordeni, həmçinin, “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir!

Öz ölümü ilə ölümsüzlük qazanan Vətənimizin mərd övladlarını yada salmaq, onların əziz  xatirəsini hörmətlə anmaq hər birimizin ən mühüm vəzifəsi və ən əsası, vətəndaşlıq borcudur!

Şəhidlərimizin uyuduğu hər bir məzar birmənalı olaraq, bizim üçün and yeri, ziyarət etdiyimiz ən müqəddəs məkandır!

Qürur yerimiz olan müstəqil  Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda  gedən mübarizədə igidlik göstərərək haqqa qovuşmuş şəhidlərimizlə fəxr edir, onları böyük hörmətlə anırıq!

Siyahim və haqq yolunda özünü fəda edən bütün şəhidlər ən ali hörmətə və ən ülvi ehtirama layiqdirlər!

Siyahim qardaşımın özünə aid, fərqli bir dünyası var idi. O, sirlərlə dolu, sonsuz sevgiləri özündə yaşadan böyük bir ürəyə sahib idi!

Siyahim, sən və sənə bənzər oğullar, müasir dövrümüzün milli qəhrəmanlıq düsturunu yaradan kişilər kimi tarixə düşdünüz!

Siyahim, sən, həm, əsl vətəndaş, həm də, vətən daşı olaraq, öz üzərinə qızıl hərflərlə, heç zaman silinməyəcək “Qələbə” adlı bir  tarix yazan qəhrəman oldun!

Siyahim, səni fəth etdiyin müqəddəs zirvəyə görə əbədiyyət üfüqündə doğan Günəşə bənzədirəm! 

“Vətəni sevmək imandandır!” deyiblər! Şəhid qardaşım, imanlı, təmiz, pak ruhunun qarşısında baş əyir, adını böyük ehtiramla anıram!

Sən, hər günü əsrə bərabər olan mənalı bir ömür yaşadın!

Fani dünyada 30 il yaşamaq qismətin olsa da, əbədi dünyanın ölümsüz sakini kimi əlçatmaz zirvə qazandın!

Subay idin, sözsüz ki, gözü yolda qalanın da vardı əziz qardaşım…

Dostlarının ona verdiyi “Siyahim, nə vaxt evlənəcəksən?” sualına, o, özünəməxsus şəkildə, təmkinlə, “Kişilər, tələsməyin, qoy müharibə qurtarsın, sonra evlənəcəm! Qarabağı düşməndən azad etməyincə, ailə qurmayacam!”  deyə cavab vermişdi!

Təəssüf, çox təəssüf ki, arzuların da, sevgin də, nakam ömrün kimi yarımçıq qaldı, Siyahim…

Siyahim qardaşımın dostları ilə münasibətdə ən çox işlətdiyi söz – “Kişi” sözü idi!  Sonuncu dəfə dostları ilə danışanda, “Mənim qanım bu torpağa halaldır! Şərəfsizlərdən yetərincə qırmışam! Günahsızların qanını almışam! Qismət olsa, görüşərik! Kişilər, məni yaddan çıxarmayın!…” sözlərini demiş və bir neçə gündən sonra haqqa qovuşmuşdur!…

Siyahim bir gün dostlarına deyir: “Ailəmizin yaxşı dolanmağı üçün mən də onlara öz köməkliyimi edirəm. Əgər ailəmin mənim verdiyim pula ehtiyacı olmasa, Vətənimə, dövlətimə pulsuz da xidmət edərəm, hətta hərbi geyimlərimi də özüm alaram! Vətənim üçün hər şeyə hazıram! Dövlətimə, bayrağıma görə hər çətinliyə dözərəm! Öz sevgimi bildirməyim üçün mənə dövlətdən hər hansı bir məvacib almağım önəmli deyil, onsuz da Vətənimi ürəkdən sevirəm!

 Məğrur dayan, başını dik tut, şəhid atası! Ömürlük hüznə bürünmüş, qürurla dayanmağı bacaran bir şəhid atası olmaq, qıy vuran  qartallar məskəni – başı qarlı uca dağ olmaq deməkdir!

Sən fəxr et ki, Vətənimiz üçün Siyahim kimi məğlubedilməz bir qəhrəman övlad bəxş etmisən! Allah, Özünün ən sevimli bəndəsinə – Şəhid əmanətinə sahib çıxdı, Siyahimi cənnətinə aparıb, ən yüksək adla- Şəhid adı ilə mükafatlandırdı!…

Dəyanətli ol, qürurla dur şəhid anası!

Şəhid qardaşım qayıtdı! Bu dəfə, fərqli bir formada! Siyahimin öz adına layiq bir şəkildə – kişi kimi! Müqəddəs, üçrəngli bayrağımıza bürünərək, qeyrətli Vətən övladlarının çiynində qayıtdı! Özü ilə Sənə qocaman dünyamız boyda qürur, gizli iç dünyan boyda bir qəm-qüssə gətirdi! Siyahim, ömrün boyu fəxrlə deyəcəyin Şəhid Anası kimi əlçatmaz bir ad, böyük bir şərəf, müqəddəs bir nemət hədiyyə etdi Sənə!

Ağlama, şəhid anası! Göz yaşı qəlbinə axan əziz anam, Siyahim kimi oğul dünyaya gətirən ana, heç zaman ağlamaz! Xalqın qəhrəmanına  çevrilmiş bir insanı, cənnəti qazanmış xoşbəxt bir Allah bəndəsini ağlamazlar! Hamıdan çox Sən yandın, hamıdan artıq Sən üzüldün! Oğlun Vətən uğrunda şəhid oldu – əbədiyyətə qovuşdu, ancaq səni yalnız buraxmadı. Səni bütün Vətən oğullarının anası etdi! Bil ki, Siyahimin silahdaşları, bütün Azərbaycan iğidləri indi Sənin oğlundur! Qardaşım Siyahim tək Sənin deyil, Vətənimizin, Azərbaycanımızın, xalqımızın övladıdır! Ağlama, şəhid anası, sil gözünün yaşını, ağlama!…

Vətənin dar günündə ona sahib çıxan Siyahimin elə, bu Vətən boyda da bir ailəsi var! Bu Vətən üçün şirin canından keçmək, özünü bu yolda fəda etmək və hər kəsin ailə üzvü olmağı bacarmaqdır, Siyahim olmaq!

Ailəmiz bir Siyahim itirsə də, neçə milyon insan, neçə milyon ürək yeni bir Siyahim qazandı!

Uşaqlıqdan “Sakan” adlandırdığımız Siyahim qardaşımın qazandığı şəhidlik zirvəsinə, köksündə fəxrlə gəzdirdiyi üçrəngli müqəddəs bayrağa, xalq sevgisinə, bir ömür boyu həsrətlə oğul yolu gözləyəcək səbrli anaya və bu gün də onun yoxluğuna inanmayan, dağ vüqarlı ataya əbədi alqış düşür! 

Şəhadət şərbətini içən qeyrətli eloğlu, şəhidlik məqamın mübarək olsun!

Kaş ki, sənə qismət olan cənnət, mənə də qismət ola!

Kaş ki, o müqəddəs məkanda rastlaşa bilək!

Allah-Təala qismət eləsin, mən də sənin kimi Onun ən sevimli bəndələrindən biri olum!

Cismən aramızda olmasan da, ruhən bizimləsən əziz qardaş!

Haqqını, bizim kimi günah sahiblərinə halal et!

Xalqımızın ər oğlu, mənim şəhid qardaşım, gözün yolda qalmasın!

Ruhun şad olsun əziz qardaşım! Dostların, Şanlı Azərbaycan Ordusunun əsgərləri- cəngavərlərimiz düşmənin arzusunu gözündə qoydu! Tarixi torpaqlarımız işğaldan azad edildi və erməni terrorçularından tamamilə təmizləndi!

“Dəmir Yumruq” əməliyyatı –  44 günlük Vətən Müharibəsi, Sənin kimi “Dəmir Yumruq” qardaşlarımızın sayəsində – bizim möhtəşəm Qələbəmizlə başa çatdı! 

Qəlbinin ən böyük nəğməsi Vətən nəğməsi olan məğrur insan, rahat uyu!

Artıq arzuna çatdın, rahat uyu qardaş!

Şərəfinlə müqəddəs şəhidlik zirvəsinə yüksələn şəhid qardaşım,  mən də daxil olmaqla, bütün səni sevənlərin və qədirbilən xalqımızın qəlbində daim yaşayacaqsan!

Başın sağ olsun Azərbaycan xalqı!

Təki, Vətən yaşasın!

Təki, müstəqil Azərbaycan dövləti var olsun!

Ulu Tanrı cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin! Amin!

Xalqımız, müstəqil dövlətimiz daim var olsun!

Üçrəngli bayrağımız həmişə zirvələrdə dalğalansın!

Siyahim, əziz qardaş, Sənin Vətənimiz üçün, övladlarımızın xoş gələcəyi naminə etdiyin fədakarlıqları kiçik bir yazıda oxuculara yetərincə təqdim edə  bilmədiyim üçün məni bağışla!

Sənin haqqında fikir formalaşdırmağa ən mükəmməl sözlərlə ifadə olunmuş cümlələr belə, yetməz!…

Şəhid haqqı heç zaman ödənə bilməz!

Bütün şəhidlərin və onları tərbiyə edən valideynlərin qarşısında baş əyirəm!

Haqqınızı halal edin!

Yazının ərsəyə gəlməsində və işıq üzü görməsində mənə yaxından kömək edənlərə: Şəhidimizin ailə üzvlərinə, şəhidimizin dayısı qızı Ülviyyə bacıma, şəhidimizin dostlarına, Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələrinə “Qayğı” Cəmiyyətinin sədri, cənab Müşfiq Əliyevə, mətbuat nümayəndələrinə və digər zəhməti keçənlərə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm!

Diqqətinizə görə minnətdaram!

Dərin hörmətlə, 

Sabit Vaqif oğlu Mehdiyev,

YAP Beyləqan rayon təşkilatında məsləhətçi.

Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələrinə“Qayğı” Cəmiyyətinin Beyləqan rayon şöbəsinin sədri.

PAYLAŞ

1 comment

  1. Allah rəhmət eləsin ! Vətən uğrunda öz canından , öz qanından , gələcəyindən , arzularindan , xəyallarından , ailəsindən , sevdiklərindən keçən bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin !😥😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

BIR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

*

code