0
252

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış

«Vətəndaşların müraciətlərinə dair qanunvericilik»

Maddə 57. Müraciət etmək hüququ

I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına şəxsən müraciət etmək, habelə fərdi  və  kollektiv  yazılı müraciətlər  göndərmək hüququ  vardır. Hər  bir  müraciətə  qanunla müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə yazılı cavab verilməlidir.

II. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin, siyasi   partiyaların,  həmkarlar   ittifaqlarının  və  digər  ictimai  birliklərin, habelə  ayrı – ayrı vətəndaşların   fəaliyyətini  və ya   işini   tənqid  etmək  hüququ  vardır.  Tənqidə  görə  təqib qadağandır. Təhqir və böhtan tənqid sayıla bilməz.

 

“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

«Vətəndaşların müraciətlərinə dair qanunvericilik»

Vətəndaşların dövlət orqanlarına təkliflər, ərizə və şikayətlərlə müraciət etməsi insan hüquqlarının həyata keçirilməsində və qorunmasında mühüm vasitədir.

Maddə 1. Müraciət etmək hüququ
 
Maddə 2. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında qanunvericilik
Maddə 3. Əsas anlayılar
Maddə 4. Bu Qanuna aid olmayan sahələr
Maddə 5. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, idarələrin, təşkilatların, müəssisələrin vəzifələri
Maddə 6. Vətəndaşların qəbul edilmə qaydası
Maddə 7. Müraciətə baxılma qaydası
Maddə 8. Müraciətlə bağlı kargüzarlığın aparılma qaydası
Maddə 9. Qərardan şikayət etmək hüququ
Maddə 10. Müraciətə baxılma müddəti
Maddə 11. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
Maddə 12. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müraciətlərinə baxılması qaydası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər Əliyev

Bakı şəhəri, 10 iyun 1997-ci il

№ 314-IQ

PAYLAŞ

BIR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

*

code